top of page

Goods withdrawal

The company OVICO s.r.o. is hereby informing that it was decided to withdraw following products from the market:

DE55 - Závěsný kolotoč dřevěné berušky

DE434 - Strkací figurka pták
​​The products have been re-tested for health and safety and it has been identified as highly risky. The products do not meet the requirements of the legislation EN 71-1 + A1:2018-08

due to small parts which represent a risk of injury.

If you have purchased these products from our company, you can return them in our shop and claim full refund for the indicated products. 

We apologize to all affected customers for any inconvenience caused. 

Firma OVICO s.r.o. tímto informuje o stahování těchto výrobků:

DE55 - Závěsný kolotoč dřevěné berušky

DE434 - Strkací figurka pták

Produkty byly přetestované a bezpečnostní riziko bylo vyhodnoceno jako vysoké. Výrobky nejsou v souladu s požadavky normy EN 71-1 + A1:2018-08 z důvodu přítomnosti malých dílů, které představují nadměrné riziko zranění.

V případě, že jste uvedené produkty u nás zakoupili, můžete je vrátit v naší prodejně. Peníze Vám budou vráceny za zmíněné produkty. 

Omlouváme se všem dotčeným zákazníkům za vzniklou nepříjemnost. 

Stahování produktů

bottom of page